Serrallería


Escales metàliques tant per a interior com per a exterior, fabricades mitjançant ferro, acer inoxidable, combinades amb fusta i altres materials.Baranes fabricades mitjançant tub de ferro, ferro forjat o acer inoxidable, es poden fabricar tant en xapa, barrots. També es poden combinar amb vidre, fusta i altres materials.Reixes fixes o batents, per a seguretat de portes o finestres, ideals tant per a vivendes particulars com per a comerços i empreses.Es poden fabricar amb forja, perfils rodons i quadrats.


Tancaments per a parcel·les, es poden fabricar en ferro, acer inoxidable, en xapa llisa, xapa perforada, lama veneciana, safates, etc. Es poden combinar amb fusta, vidre i altres tipus de materials.