Estructura Metálica


Fabricació i muntatge d’estructures metàl·liques a mida per a la construcció de tot tipus d’habitatges, cases unifamiliars, blocs de pisos i tot tipus d’edificis sobredimensionats (centres comercials, escoles…), utilitzant en tots els casos estructures metàl·liques adequades a la finalitat de l’edificació en curs. Els avantatges de la construcció amb estructura metàl·lica són nombroses i de gran interès, entre elles destaquen la fabricació a costos reduïts i la rapidesa en la construcció dels edificis.